2) Wettelijke norm bij nieuwbouwprojecten


Doelstelling 2: Wettelijke normen 20% strenger toepassen bij nieuwe bouwprojecten
Waar gebouwd wordt, moeten flora en fauna nogal eens wijken. Niet bij Center Parcs. In onze parken komt de natuur juist op de eerste plaats, omdat ze een van onze bestaansredenen is. Daarom bouwen wij eerder rónd dan ín de natuur. Het gebeurt al volgens strikte normen, met milieuvriendelijke materialen, maar we willen er nog een schepje bovenop doen.

Nieuwe bouwprojecten
Wij bouwen op een ecologisch verantwoorde manier.
Groene daden:
 • Van de ontwerpfase tot en met de uitvoering wordt elk project continu getoetst aan een strenge construction checklist. Waar het maar enigszins mogelijk is, kiezen we voor ecologisch innovatieve materialen.
 • Per project wordt steeds beoordeeld of de Center Parcs-doelstellingen realiseerbaar zijn, of liever nog: of ze overtroffen kunnen worden. Daarbij liggen de prioriteiten als volgt:
  1. Energiebeheer
  2. Waterbeheer
  3. Afvalbeheer en recycleerbaarheid
  4. Keuze materialen en bouwmethodes
  5. Relatie project/omgeving
 • Vanaf het begin van een project wordt een extern bureau ingeschakeld om te kijken waar we extra winst kunnen behalen op het vlak van onze milieudoelstellingen.
Planten
We planten meer dan we snoeien.
Groene daden:
 • Elk nieuw park wordt ingericht met maar liefst 500.000 bomen en struiken. Passend bij de omgeving. Het beheersplan voor al dat groen loopt tientallen jaren vooruit.

Comments